【OPTICAL 88 醫療專題 眼科學說:老年黃斑病變】

【OPTICAL 88 醫療專題 眼科學說:老年黃斑病變】

黃斑病變係香港三大致盲原因之一。50歲以上人士特別容易出現黃斑病性變化,稱之為老年黃斑病變。

黃斑點係我哋眼睛入面視力最清楚嘅地方,當出現病變就會直接影響視力。老年黃斑病變分為乾性及濕性,前者影響視力較少,變化亦較慢;後者就嚴重得多,可令視力迅速下降,甚至失明。而每10個患有乾性病變嘅案例就有1個有機會惡化成濕性病變,問題不容忽視!

眼科專科醫生建議50歲開始要每年進行眼科檢查,及早發現問題可作即時處理,減低出現濕性病變嘅風險!如果想了解自己眼睛患上黃斑病變嘅風險同健康狀況,嚟OPTICAL 88 眼科醫療中心預約眼科專科服務,由專業嘅眼科醫生為你診斷及跟進治療!