【OPTICAL 88 醫療專題 眼科學說:認識白內障】

【OPTICAL 88 醫療專題 眼科學說:認識白內障】

白內障係香港最常見嘅眼疾之一,每個人都有機會患上。一般由50歲開始,風險就會增加!
眼科專科醫生指好多人以為白內障要等到熟先做手術,但過熟反而會增加咗手術嘅風險。當白內障令視力下降,影響日常生活就可以考慮做手術清除,再植入全新嘅人工晶體去改善視力。

定期進行眼睛檢查,及早發現問題!如果想了解自己眼睛患上白內障嘅風險同健康狀況,嚟OPTICAL 88 眼科醫療中心預約眼科專科服務,由專業嘅眼科醫生為你診斷及跟進治療!